Bouwkundig tekenwerk

Constructief tekenwerk

EPC

Bouwbesluit

WABO-aanvraag

Bouwconsultancy

Mosselbc vult het begrip bouwconsultancy maximaal in: door onze jarenlange intensieve samenwerking met vele architecten, aannemers en vergunningverleners overal in het land zijn wij uw ideale partner op bouwgebied. Wij begeleiden u vanaf het eerste moment optimaal bij de verwezenlijking van uw persoonlijke bouwideeën.

Bouwtechnisch advies

U als opdrachtgever staat immers vanaf het prille begin van uw bouwproject voor ingewikkelde keuzes, voor beslissingen die vakkennis en ervaring vereisen. Het gaat dan niet alleen om de vraag of uw nieuwe pand een moderne danwel klassieke uitstraling moet hebben en of het daarnaast bijvoorbeeld Twentse of Brabantse karaktertrekken krijgt. Ook ontwikkelingen als energieprestatie en passiefhuis stellen tegenwoordig hun specifieke technische en bouwkundige eisen aan bouwontwerpen

Vroeg in het ontwerpstadium moet u al rekening houden met voortdurend wijzigende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en klimaatbeheersing. Wij houden onze deskundigheid op dit gebied voortdurend up-to-date zodat uw plannen ook in dit opzicht alle toetsen zullen doorstaan.

Regeldoolhof

U kunt in deze tijd gewoonweg niet zonder een deskundige, betrouwbare bouwpartner met ruime ervaring aan zowel de tekentafel als het gemeentelijke vergunningenloket. Mosselbc adviseert u tijdig over eventuele noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp, zodat teleurstelling of vertraging in een latere fase wordt voorkomen.

Steeds blijven hierbij uw oorspronkelijke wensen en voorkeuren voorop staan: wij streven altijd naar het maximaal haalbare binnen de grenzen van de geldende wetgeving. Een bouwconsultant die goed zijn weg kent in het regeldoolhof kan het verschil maken tussen een eindeloze vergunningenprocedure en een vlotte afwikkeling van uw bouwproces. Vooral in het buitengebied met zijn ingewikkelde regelgeving kunnen we met onze kennis van zaken veel voor u betekenen.